วิธีการสั่งปูนเทพื้น

วิธีผสมปูนเทพื้น ถูกมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือในการก่อสร้างเท่านั้นเข้ามาจัดการ ทำให้เจ้าของบ้านต้องเสียเงินในการจ้างช่างปูนเพื่อมาช่วยเทพื้นหลายบาทด้วยกัน  จริง ๆ แล้วการเทพื้นคอนกรีต เจ้าของบ้านสามารถซื้อ ส่วนผสมปูนเทพื้น มาเทพื้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งช่าง หากพื้นที่นั้นไม่ได้มีขนาดกว้างมากนัก ดังนั้น เรามาทำความรู้จักขั้นตอนการเตรียมพื้นที่และรายละเอียดในการทำปูนเทพื้นด้วยตัวเองจากบทความนี้กัน วิธีผสมปูนเทพื้นสำหรับจุดต่าง ๆ ในบ้าน 1. โรงจอดรถ  การเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ ที่มีขนาดพื้นที่กว้าง ควรใช้ช่างปูนที่มีฝีมือ หากต้องการ ความรวดเร็วอาจใช้บริการคอนกรีตผสมสำเร็จ เพื่อความสะดวก แต่ช่างจะต้องเตรียมพื้นที่ไว้อย่างดี และเทให้เสร็จภายใน 2 ชั่วโมง ปล่อยให้พื้นคอนกรีตแห้งอย่างช้า ๆ ไม่ควรทำพื้นขัดเรียบที่โรงจอด รถ เพราะเป็นบริเวณที่ต้องรับน้ำหนักมาก พื้นคอนกรีตอาจเกิดการแตกร้าวได้2. ทางเข้าบ้าน บริเวณทางเข้าบ้านเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่นิยมเทพื้นคอนกรีตมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อทำให้ เกิดความสวยงามและเพื่อความสะอาด หากพื้นปูนทางเข้าบ้านไม่ได้กว้างมาก เจ้าของบ้านสามารถเท พื้นปูนด้วยตนเองได้ โดยใช้ส่วนผสมปูนเทพื้นตามอัตราส่วนปูน : ทราย : หิน = 1 : 1.5 : 3 ให้ได้ ความหนาประมาณ 6 นิ้ว …