ประเภทงานพิมพ์ที่ร้านอิงค์เจ็ทรับพิมพ์

งานพิมพ์อิงค์เจ็ท เป็นงานขั้นสูลที่ต้องใช้ร้านอิงค์เจ็ทพิมพ์ให้เท่านั้น แต่หารู้ไม่ว่า ไม่ใช่งานพิมพ์ทุกประเภทนะ ที่จะสามารถใช้บริการร้านอิงค์เจ็ทนี้ได้ และบทความเราจึงได้รวบรวมข้อมูลงานพิมพ์ที่ร้านอิงค์เจ็ทรับพิมพ์มาฝาก แต่งานพิมพ์ที่ร้านอิงค์เจ็ทรับพิมพ์จะมีงานพิมพ์ประเภทใดบ้าง ต้องตามมาดูกันเลย ประเภทงานพิมพ์ที่ร้านอิงค์เจ็ทรับพิมพ์ งานพิมพ์ที่ร้านอิงค์เจ็ทรับพิมพ์ คือ การพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) เป็นการพิมพ์พื้นราบที่ใช้หลักการน้ํากับน้ํามันไม่รวมตัวกันโดยสร้างเยื่อน้ําไปเกาะอยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่นแม่พิมพ์เมื่อรับหมึก หมึกจะไม่เกาะน้ําแต่จะไปเกาะบริเวณที่เป็นภาพ แล้วถูกถ่ายลงบนผ้ายางและกระดาษพิมพ์ต่อไป การพิมพ์ออฟเซ็ทสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงจนถึงสูงมากได้ เครื่องพิมพ์มีหลายขนาด มีทั้งเครื่องพิมพ์ 1 สี 2 สี 4 สี 5 สี หรือมากกว่านั้น ตัวอย่างงานที่เหมาะกับงานพิมพ์ออฟเซ็ท เช่น พิมพ์แผ่นพับ พิมพ์ใบปลิว พิมพ์หนังสือ พิมพ์วารสาร พิมพ์นิตยสาร พิมพ์โบรชัวร์ พิมพ์แคตตาล็อก บรรจุภัณฑ์กระดาษ งานพิมพ์ใช้ในสํานักงาน ฯลฯ งานพิมพ์ที่ร้านอิงค์เจ็ทรับพิมพ์ คือ การพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์ (Letterpress Printing) เป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แม่พิมพ์ทําจากโลหะผสม หรือพอลิเมอร์อย่างหนากัดผิวจนเหลือส่วนที่เป็นภาพนูนสําหรับรับหมึกพิมพ์ แล้วถ่ายทอดลงบนวัสดุที่ใช้พิมพ์โดยใช้วิธีกดทับ ในยุคก่อนมีการใช้ตัวอักษรโลหะเป็นตัวๆ มาจัดเรียงเป็นข้อความที่ต้องการแล้วใช้เป็นแม่พิมพ์ การพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์มีมานานมาก ในปัจจุบันมีการพิมพ์ประเภทนี้เหลืออยู่น้อย เนื่องจากการทําแม่พิมพ์ลําบาก และภาพพิมพ์ที่ได้ไม่ค่อยสวยงาม …