รู้จักกับสาเหตุที่ทำให้ มอเตอร์ไฟฟ้า มีอายุการใช้งานที่สั้นลง

มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากในปัจจุบัน และมีให้เห็นได้ทั่วไป ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หรือที่กำลังเป็นกระแสนิยมของโลกในตอนนี้ นั่นก็คือรถยนต์ไฟฟ้า ก็ล้วนใช้ตัวขับเคลื่อนจากมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งสิ้น เรียกว่าเป็นการเข้ามาช่วยทุ่นแรงของคนได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้งานกับงานได้หลายประเภทด้วย  อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า สิ่งที่ควรรู้ นอกจากจะรู้วิธีการเลือก วิธีการใช้งาน การดูแลรักษาและการป้องกันมอเตอร์ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน และวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมารู้จักเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้มอเตอร์ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่สั้นลง ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง เพื่อที่จะได้หาแนวทางการป้องกันเอาไว้ล่วงหน้า  สาเหตุที่ทำให้มอเตอร์ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่สั้นลง  1.ความชื้นในอากาศสูงเกินไป  การติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าหรือการเก็บรักษามอเตอร์ไฟฟ้าในสถานที่ทีมีความชื้นสูงเป็นเวลานาน ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มอเตอร์เกิดความเสียหายได้ เพราะว่าความชื้นจะเข้าไปทำให้ระบบต่างๆ ที่อยู่ภายในของมอเตอร์เสื่อม เช่น ฉนวนวานิช และหลังจากนั้นวัสดุอื่นๆ ของมอเตอร์ ก็จะได้รับความเสียหายไปด้วยจึงไม่เหมาะสมที่จะนำมอเตอร์ไฟฟ้าไปเก็บหรือติดตั้งในสถานที่ชื้นสูง  2.อุณหภูมิของสถานที่ติดตั้งสูงเกินไป  การตั้งตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าในที่ที่มีความร้อนสูง ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความเสียหายกับมอเตอร์เช่นกัน เพราะเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน มอเตอร์ก็จะมีความร้อนสะสมในตัวเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว แต่ถ้าติดตั้งในที่ที่ร้อนสูงด้วย ที่ระบบระบายอากาศไม่ดี ก็ยิ่งจะทำให้ มอเตอร์ไฟฟ้า นั้นมีความร้อนมากยิ่งขึ้น และสิ่งนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มอเตอร์ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่สั้นลง  3.ระบบหล่อลื่นไม่เหมาะสม  การใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องมีการหล่อลื่นด้วยเสมอ เพื่อให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันความร้อนจากการถูกเสียดสีด้วย เช่นการใช้จารบี แต่การเลือกใช้จารบีเอง ก็มีข้อเสียกับมอเตอร์เช่นกัน คือเป็นสาเหตุที่ทำให้มอเตอร์มีสิ่งสกปรกสะสมมากขึ้น วิธีการแก้ไขในเรื่องนี้ก็คือ ให้เลือกใช้จารบีที่มีคุณภาพเท่านั้น จึงจะช่วยแก้ไขได้  4.แรงดันไม่เหมาะสม  แรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับมอเตอร์ จะต้องเป็นแรงดันที่สมดุลกัน หากแรงดันไฟฟ้าไม่เหมาะสม จะเป็นสาเหตุทำให้มอเตอร์มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น และทำให้เสียหายได้ง่าย ที่สำคัญคือประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ลดลง ดังนั้นจึงต้องมีการเช็คอยู่เสมอ  5.แรงดันพุ่ง  มักเกิดจากการสับสวิทซ์ ทำให้ …