สั่งปูนเทพื้น

วิธีการสั่งปูนเทพื้น

วิธีผสมปูนเทพื้น ถูกมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือในการก่อสร้างเท่านั้นเข้ามาจัดการ ทำให้เจ้าของบ้านต้องเสียเงินในการจ้างช่างปูนเพื่อมาช่วยเทพื้นหลายบาทด้วยกัน  จริง ๆ แล้วการเทพื้นคอนกรีต เจ้าของบ้านสามารถซื้อ ส่วนผสมปูนเทพื้น มาเทพื้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งช่าง หากพื้นที่นั้นไม่ได้มีขนาดกว้างมากนัก ดังนั้น เรามาทำความรู้จักขั้นตอนการเตรียมพื้นที่และรายละเอียดในการทำปูนเทพื้นด้วยตัวเองจากบทความนี้กัน

วิธีผสมปูนเทพื้นสำหรับจุดต่าง ๆ ในบ้าน


1. โรงจอดรถ 
การเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ ที่มีขนาดพื้นที่กว้าง ควรใช้ช่างปูนที่มีฝีมือ หากต้องการ ความรวดเร็วอาจใช้บริการคอนกรีตผสมสำเร็จ เพื่อความสะดวก แต่ช่างจะต้องเตรียมพื้นที่ไว้อย่างดี และเทให้เสร็จภายใน 2 ชั่วโมง ปล่อยให้พื้นคอนกรีตแห้งอย่างช้า ๆ ไม่ควรทำพื้นขัดเรียบที่โรงจอด รถ เพราะเป็นบริเวณที่ต้องรับน้ำหนักมาก พื้นคอนกรีตอาจเกิดการแตกร้าวได้
2. ทางเข้าบ้าน บริเวณทางเข้าบ้านเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่นิยมเทพื้นคอนกรีตมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อทำให้ เกิดความสวยงามและเพื่อความสะอาด หากพื้นปูนทางเข้าบ้านไม่ได้กว้างมาก เจ้าของบ้านสามารถเท พื้นปูนด้วยตนเองได้ โดยใช้ส่วนผสมปูนเทพื้นตามอัตราส่วนปูน : ทราย : หิน = 1 : 1.5 : 3 ให้ได้ ความหนาประมาณ 6 นิ้ว หากเจ้าของบ้านต้องการความสวยงาม
3. พื้นที่รอบ ๆ บ้าน  พื้นที่รอบ ๆ บ้านเป็นพื้นที่ที่สมควรเทพื้นปูนมากที่สุด แต่โดยทั่วไปช่างมักจะ เทพื้นรอบ ๆ บ้านมาให้พร้อมกับการสร้างบ้าน แต่เมื่อนานวันเข้า การยุบตัวของโครงสร้างก็จะทำให้ พื้นรอบ ๆ บ้านเกิดการทรุดตัว จึงจะต้องทำการเทพื้นรอบ ๆ บ้านใหม่ นอกจากจะช่วยเสริมความ แข็งแรงให้กับบ้านแล้ว
4. ลานหน้าบ้าน 
บริเวณหน้าบ้านเป็นพื้นที่โล่งที่เหมาะกับการเทพื้นคอนกรีตอย่างมาก นอกจากจะ เพิ่มพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยให้มากยิ่งขึ้น แถมยังดูสะอาดตา และป้องกันสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษได้อีก ด้วยในการทำปูนเทพื้นนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ ต้องรู้วิธีในการทำ แต่ถ้าใครทำไม่เป็นนั้นก็สามารถสั่งปูนเทพื้นแบบสำเร็จมาทำได้หรือจ้างช่างที่มีประสบการณ์ในการเทปูนพื้นมาทำก็ได้