ร้านอิงค์เจ็ท

ประเภทงานพิมพ์ที่ร้านอิงค์เจ็ทรับพิมพ์

งานพิมพ์อิงค์เจ็ท เป็นงานขั้นสูลที่ต้องใช้ร้านอิงค์เจ็ทพิมพ์ให้เท่านั้น แต่หารู้ไม่ว่า ไม่ใช่งานพิมพ์ทุกประเภทนะ ที่จะสามารถใช้บริการร้านอิงค์เจ็ทนี้ได้ และบทความเราจึงได้รวบรวมข้อมูลงานพิมพ์ที่ร้านอิงค์เจ็ทรับพิมพ์มาฝาก แต่งานพิมพ์ที่ร้านอิงค์เจ็ทรับพิมพ์จะมีงานพิมพ์ประเภทใดบ้าง ต้องตามมาดูกันเลย

ประเภทงานพิมพ์ที่ร้านอิงค์เจ็ทรับพิมพ์

  • งานพิมพ์ที่ร้านอิงค์เจ็ทรับพิมพ์ คือ การพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) เป็นการพิมพ์พื้นราบที่ใช้หลักการน้ํากับน้ํามันไม่รวมตัวกันโดยสร้างเยื่อน้ําไปเกาะอยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่นแม่พิมพ์เมื่อรับหมึก หมึกจะไม่เกาะน้ําแต่จะไปเกาะบริเวณที่เป็นภาพ แล้วถูกถ่ายลงบนผ้ายางและกระดาษพิมพ์ต่อไป การพิมพ์ออฟเซ็ทสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงจนถึงสูงมากได้ เครื่องพิมพ์มีหลายขนาด มีทั้งเครื่องพิมพ์ 1 สี 2 สี 4 สี 5 สี หรือมากกว่านั้น ตัวอย่างงานที่เหมาะกับงานพิมพ์ออฟเซ็ท เช่น พิมพ์แผ่นพับ พิมพ์ใบปลิว พิมพ์หนังสือ พิมพ์วารสาร พิมพ์นิตยสาร พิมพ์โบรชัวร์ พิมพ์แคตตาล็อก บรรจุภัณฑ์กระดาษ งานพิมพ์ใช้ในสํานักงาน ฯลฯ
  • งานพิมพ์ที่ร้านอิงค์เจ็ทรับพิมพ์ คือ การพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์ (Letterpress Printing) เป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แม่พิมพ์ทําจากโลหะผสม หรือพอลิเมอร์อย่างหนากัดผิวจนเหลือส่วนที่เป็นภาพนูนสําหรับรับหมึกพิมพ์ แล้วถ่ายทอดลงบนวัสดุที่ใช้พิมพ์โดยใช้วิธีกดทับ ในยุคก่อนมีการใช้ตัวอักษรโลหะเป็นตัวๆ มาจัดเรียงเป็นข้อความที่ต้องการแล้วใช้เป็นแม่พิมพ์ การพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์มีมานานมาก ในปัจจุบันมีการพิมพ์ประเภทนี้เหลืออยู่น้อย เนื่องจากการทําแม่พิมพ์ลําบาก และภาพพิมพ์ที่ได้ไม่ค่อยสวยงาม ตัวอย่างงานพิมพ์ประเภทนี้ เช่น นามบัตร แบบฟอร์ม ฉลาก กล่อง ป้ายและงานพิมพ์อื่นๆ ที่ไม่ต้องการความละเอียดมาก

และงานพิมพ์ที่ร้านอิงค์เจ็ทรับพิมพ์ งานสุดท้าย คือ การพิมพ์ซิลค์สกรีน (Silk Screen Printing) เป็นการพิมพ์พื้นฉลุที่ใช้หลักการพิมพ์ โดยให้หมึกซึมทะลุผ่านผ้าที่ขึงตึงไว้ และให้ทะลุผ่านเฉพาะบริเวณที่เป็นภาพ สามารถพิมพ์งานสอดสีได้ ความละเอียดของภาพพิมพ์ขึ้นอยู่กับความถี่ของเส้นใยผ้า สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้หลากหลากชนิด ทั้งกระดาษ ผ้า ไม้ พลาสติก และพิมพ์บนวัสดุที่มีผิวโค้งได้ เช่น การพิมพ์โลโก้ลงบนแก้วกระดาษหรือพลาสติก ทั้งนี้ ในบางร้านอาจมีการรับพิมพ์งานที่มากกว่านี้ หรือหลากหลายกว่านี้ ฉะนั้น ก่อนการพิมพ์งานทุกครั้งควรสอบถามทางร้านอิงค์เจ็ทก่อนนะ